Trang chủ » Tag lưu trữ: khoi phuc

Tag lưu trữ: khoi phuc

Chính sách về thanh lý, tạm ngưng, khôi phục

Chính sách về thanh lý, tạm ngưng, khôi phục được thực hiện trong quá trình sử dụng dịch vụ internet FPT và truyền hình FPT khi khách hàng có nhu cầu. Yêu cầu thực hiện Chính sách về thanh lý, tạm ngưng, khôi phục: Để thực hiện 1 hoặc nhiều các thao tác trên khách hàng cần mang đủ thủ tục …

Xem thêm
<-- wqqd9333 -->