Trang chủ » Chính sách cho khách hàng cũ

Chính sách cho khách hàng cũ

CHÍNH SÁCH BỒI HOÀN CƯỚC INTERNET

CHÍNH SÁCH BỒI HOÀN CƯỚC INTERNET được áp dụng cho các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của FPT trong các trường hợp sau: Trong trường hợp khách hàng không sử dụng được Internet mà lỗi được xác định là do nhà cung cấp dịch vụ và Khách hàng khiếu nại FPT Telecom sẽ tiến hành các thủ tục …

Xem thêm

Chính sách cho khách hàng cũ sử dụng combo internet và truyền hình

Các Chính sách cho khách hàng cũ sử dụng combo internet và truyền hình bao gồm: Chính sách chuyển địa điểm, chính sách hủy dịch vụ, chính sách khôi phục dịch vụ truyền hình. Khách hàng muốn thực hiện 1 hay nhiều các chính sách trên cần đến điểm giao dịch của FPT Telecom để tiến hành thực hiện.Trong trường hợp …

Xem thêm

CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO DỊCH VỤ TIVI ONLY

CHÍNH SÁCH CHO DỊCH VỤ TIVI ONLY được áp dụng cho tất cả khách hàng đang sử dung dịch vụ Tivi Only của FPT Telecom bao gồm: Chính sách chuyển địa điểm; chính sách thanh lý, tạm ngưng dịch vụ; khôi phục dich vụ, chuyển chủ sở hữu. Khách hàng muốn thực hiện 1 hay nhiều các chính sách trên …

Xem thêm

Chính sách dịch vụ truyền hình cho khách hàng đang sử dụng

Chính sách dịch vụ truyền hình cho khách hàng đang sử dụng  được áp dụng cho các khách hàng đang sử dụng dịch vụ truyền hình của FPT bao gồm các chính sách về: Thiết bị, chuyển đổi gói dịch vụ, trả trước dịch vụ. Khách hàng muốn thực hiện 1 hay nhiều các chính sách trên cần đến điểm …

Xem thêm

Chính sách hết hạn khuyến mại và hết hạn trả trước của FPT Telecom

Chính sách hết hạn khuyến mại và hết hạn trả trước được áp dụng cho các khách hàng đang sử dụng các dịch vụ của FPT Telecom cung cấp. Hạn khuyến mại được áp dụng theo hợp đồng lúc khách hàng ký mới với FPT Telecom (Thông thường thời hạn khuyến mại áp dụng trong khoảng 12-24 tháng). Khách hàng …

Xem thêm
<-- wqqd9333 -->