Trang chủ » Chính sách cho khách hàng cũ » Chính sách hết hạn khuyến mại và hết hạn trả trước của FPT Telecom

Chính sách hết hạn khuyến mại và hết hạn trả trước của FPT Telecom

Chính sách hết hạn khuyến mại và hết hạn trả trước được áp dụng cho các khách hàng đang sử dụng các dịch vụ của FPT Telecom cung cấp.

Hạn khuyến mại được áp dụng theo hợp đồng lúc khách hàng ký mới với FPT Telecom (Thông thường thời hạn khuyến mại áp dụng trong khoảng 12-24 tháng).

Khách hàng cần làm gì khi hợp đồng hết hạn khuyến mại và hết hạn trả trước?  Khách hàng cần thực hiện 1 trong 2 hình thức là : Gian hạn khuyến mại hoặc tiếp tục trả trước.

Tùy thuộc vào hạ tầng khách hàng đang sử dụng để áp dụng những chính sách khác nhau:

chamsockh

1.Đối với khách hàng ADSL tham gia gia hạn khuyến mại và hết hạn trả trước

Nội dung 6 tháng 12 tháng
 

1.  Gia hạn khuyến mại

 

Không áp dụng

Áp dụng chính sách khuyến mại theo quyết định bán mới hiện hành.

Riêng gói ADSL-F6: giữ nguyên khuyến mãi khách hàng được được hưởng.

 

2.  Trả trước

Cước trả sau (trước điều chỉnh) + mức điều chỉnh (tùy theo gói dịch vụ), Giảm 5 % trên tổng số tiền phải thanh toán hoặc ½ tháng thứ 7 Cước trả sau (trước điều chỉnh) + mức điều chỉnh (tùy theo gói dịch vụ), Giảm 10 % trên tổng số tiền phải thanh toán hoặc khách hàng được khuyến mại thêm tháng 13

 

2.Đối với khách hàng PON và FTTH ( AON ) tham gia gia hạn khuyến mại và hết hạn trả trước

Nội dung 6 tháng 12  háng
 

1. Gia hạn khuyến mại

 

Từ gói F2 trở xuống

 

 

Không áp dụng

Áp dụng chính sách khuyến mại theo quyết định bán mới hiện hành.

Riêng gói FTTH-F2: giữ nguyên khuyến mãi khách hàng được được hưởng.

Từ gói Business trở lên Áp dụng chính sách khuyến mại theo quyết định bán mới hiện hành.
 

 

2.  Trả

trước

 

Từ gói F2 trở xuống

Cước trả sau (trước điều chỉnh) + mức điều chỉnh (tùy theo gói dịch vụ), Giảm 5 % trên tổng số tiền phải thanh toán Cước trả sau (trước điều chỉnh) + mức điều chỉnh (tùy theo gói dịch vụ), Giảm 10 % trên tổng số tiền phải thanh toán.
Từ gói Business trở lên Tặng thêm ½ tháng 7 Tặng thêm tháng 13 và 14

 Ví dụ: KH đang trả trước 12T gói F5 theo CLKM giảm 140K trong 12T, KH được nâng gói F4 điều chỉnh 20K Cước trả trước mới được tính theo công thức:

Cước trả trước cũ (chưa tính KM trả trước 5/10%)= (320-140)/0.9=200K

Cước trả trước sau điều chỉnh= (200 + 20)  x 12T, giảm 10% = 2376K (chưa VAT)

Lưu ý: Trường hợp đặc biệt phải có sự đồng ý của BGĐ

3. Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng chuyển đổi hình thức trả phí thuê bao theo lưu lượng sang trọn gói

  • Hưởng khuyến mại tối đa như khách hàng ký mới

Chính sách được quy định tại: http://fpt.vn

<-- wqqd9333 -->