Trang chủ » Chính sách cho khách hàng cũ » CHÍNH SÁCH BỒI HOÀN CƯỚC INTERNET

CHÍNH SÁCH BỒI HOÀN CƯỚC INTERNET

chamsockh

CHÍNH SÁCH BỒI HOÀN CƯỚC INTERNET được áp dụng cho các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của FPT trong các trường hợp sau:

Trong trường hợp khách hàng không sử dụng được Internet mà lỗi được xác định là do nhà cung cấp dịch vụ và Khách hàng khiếu nại FPT Telecom sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để bồi hoàn cước cho khách hàng theo công thức:

Số tiền cước được giảm trừ = (số tiền thuê bao tháng/số ngày có trong tháng ngày) * số ngày thực tế gián đoạn

 Nguyên tắc tính số ngày thực tế gián đoạn:

  • Khoảng thời gian quá thời hạn bảo trì theo cam kết hỗ trợ từ phía FPT Telecom
  • Cơ sở tính thời gian cam kết hỗ trợ được áp dụng cho từng gói dịch vụ theo chính sách chung đã ban hành
  • Thời gian tính cam kết hỗ trợ được tính từ thời điểm checklist được nhập trên hệ thống

Ví dụ:

  • Ngày 01/06/2014 khách hàng báo mất kết nối
  • Ngày 10/06/2014 dịch vụ được khôi phục
  • Lỗi do Điện lực cắt cáp
  • Cước hàng tháng của khách hàng là 300K/tháng
  • Số tiền được giảm trừ = 300K/30*10 = 100K
<-- wqqd9333 -->