Trang chủ » Chính sách cho khách hàng cũ » Chính sách cho khách hàng cũ sử dụng combo internet và truyền hình

Chính sách cho khách hàng cũ sử dụng combo internet và truyền hình

Các Chính sách cho khách hàng cũ sử dụng combo internet và truyền hình bao gồm: Chính sách chuyển địa điểm, chính sách hủy dịch vụ, chính sách khôi phục dịch vụ truyền hình.

Khách hàng muốn thực hiện 1 hay nhiều các chính sách trên cần đến điểm giao dịch của FPT Telecom để tiến hành thực hiện.Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm thông tin khách hàng liên hệ tổng đài 19006600 để được nhân viên chăm sóc khách hàng hỗ trợ.

chamsockh

Giấy tờ cần thiết để thực hiện Chính sách đối với khách hàng sử dụng dịch vụ combo intetnet + truyền hình bao gồm:

– Đối với Khách hàng là cá nhân: CMND của chủ hợp đồng / hộ chiếu của người nước ngoài & hợp đồng (nếu có).

– Đối với khách hàng là doanh nghiệp: Giấy giới thiệu, CMND của người được giới thiệu & hợp đồng (nếu có).

Lưu ý:

– Đối với trường hợp Khách hàng cá nhân thiếu CMND/hộ chiếu có thể thay bằng 02 hóa đơn cước thanh toán của tháng gần nhất hoặc hộ khẩu có tên chủ hợp đồng hoặc bằng lái xe

– Đối với trường hợp Khách hàng doanh nghiệp: Không thể thiếu giấy giới thiệu.

– Trường hợp cá nhân đại diện thực hiện thủ tục không phảichủ hợp đồng phải phô tô CMND/ giấy tờ chứng minh quan hệ với CHĐ

 Nội dung của Chính sách cho khách hàng cũ sử dụng combo internet và truyền hình:

 1. Chính sách chuyển đổi địa điểm:

STT Nội dung Hướng xử lý
1 Chuyển đổi cả Internet và truyền hình đến địa điểm mới –      Miễn phí chuyển đổi Truyền hình;

–      Chuyển địa điểm internet: áp dụng theo Điều 2.3

 

 

 

2

Chỉ  chuyển  truyền hình  sang  địa  điểm mới
Địa điểm mới đã có sẵn đường truyền của FPT –      Miễn phí chuyển đổi Truyền hình;

–      Nâng cấp modem (nếu có) hoặc mua mới modem theo chính sách CS hiện hành

Địa điểm mới chưa có sẵn đường truyền của FPT – Không cho phép chuyển địa điểm dịch vụ truyền hình (Địa điểm mới áp dụng theo quy trình đăng ký mới dịch vụ)
3 Chỉ chuyển địa điểm Internet sang địa chỉ mới Không cho phép chuyển địa điểm, áp dụng theo quy trình hủy 1 dịch vụ

Lưu ý:

 • Áp dụng cho khách hàng chuyển tất cả số Box đang sử dụng hoặc chỉ chuyển x Box đang sử dụng sang địa chỉ mới.

  2. Chính sách Hủy dịch vụ đối với KH đang sử dụng cả 2 dịch vụ (Áp dụng theo phụ lục hợp đồng tại thời điểm Khách hàng đăng ký mới dịch vụ)

2.1 Hợp đồng sử dụng cả 2 dịch vụ trước 1/3/2016:

Khách hàng cam kết sử dụng song song 2 dịch vụ (Internet + Truyền hình ) trong thời gian 24 tháng. Nếu hủy trước thời gian cam kết:

 • Hủy dịch vụ Internet: khách hàng bồi thường 200.000 đồng/line. Cước Truyền hình trở về mức giá hiện hành.

Lưu ý: Xin ý kiến chỉ đạo của BGĐ CN, BGĐ Vùng và BGĐ CS để xem xét từng trường hợp.

 

   

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Chính sách chăm sóc khách hàng

 

Mã hiệu:

Lần ban hành/sửa đổi: 1/8 Ngày hiệu lực: 09/2016

 • Hủy dịch vụ Truyền hình: khách hàng trao trả thiết bị thuộc sở hữu của FPT Telecom – thiết bị HD box đang sử dụng. Nếu HD box đã hư hỏng hoặc khách hàng muốn giữ lại HD box, khách hàng bồi thường 600,000 đồng/HD box hủy dịch vụ. Cước Internet trở về mức giá nền trả
 • Hủy cùng lúc cả 2 dịch vụ (Internet + Truyền hình): khách hàng bồi thường 500.000 VNĐ/ line, đồng thời trao trả thiết bị thuộc sở hữu của FPT Telecom (Modem/converter) và thiết bị HD box đang sử dụng. Nếu HD box đã hư hỏng hoặc khách hàng muốn giữ lại HD box, khách hàng bồi thường thêm 600,000 đồng/ HD box hủy dịch vụ
  • Yêu cầu bắt buộc: Thời gian hủy từng dịch vụ phải cách nhau 03 tháng. Nếu nhỏ hơn 03 tháng phí hủy sẽ áp dụng như trường hợp hủy cùng lúc cả hai dịch vụ (Internet + Truyền hình).

2.2   Hợp đồng sử dụng cả 2 dịch vụ từ 1/3/2016:

Khách hàng cam kết sử dụng song song 2 dịch vụ (Internet + Truyền hình ) trong thời gian 24 tháng. Nếu hủy trước thời gian cam kết:

 • Hủy dịch vụ Internet: khách hàng bồi thường 1 triệu đồng/ line. Cước Truyền hình trở về mức giá hiện hành.

Lưu ý: Xin ý kiến chỉ đạo của BGĐ CN, BGĐ Vùng và BGĐ CS để xem xét từng trường hợp.

 • Hủy dịch vụ Truyền hình: khách hàng bồi thường 600.000 đồng/ line. Cước Internet trở về mức giá nền trả sau.
 • Hủy cùng lúc cả 2 dịch vụ (Internet + Truyền hình): khách hàng bồi thường 1.600.000 VNĐ/ line, đồng thời trao trả thiết bị thuộc sở hữu của FPT Telecom (Modem/ converter)

2.3 Hợp đồng sử dụng cả 2 dịch vụ từ 1/4/2016:

Khách hàng cam kết sử dụng song song 2 dịch vụ (Internet + Truyền hình ) trong thời gian 24 tháng. Nếu hủy trước thời gian cam kết:

 • Hủy dịch vụ Internet: khách hàng bồi thường 1 triệu đồng/ line. Cước Truyền hình trở về mức giá hiện hành.

Lưu ý: Xin ý kiến chỉ đạo của BGĐ CN, BGĐ Vùng và BGĐ CS để xem xét từng trường hợp.

 • Hủy dịch vụ Truyền hình: khách hàng bồi thường 600.000 đồng/ line và trao trả thiết bị thuộc sở hữu của FPT Telecom – thiết bị HD box đang sử dụng. Nếu HD box đã hư hỏng hoặc khách hàng muốn giữ lại HD box, khách hàng bồi thường thêm 600,000 đồng/ HD box hủy dịch vụ bên cạnh phí bồi thường line. Cước Internet trở về mức giá nền trả
 • Hủy cùng lúc cả 2 dịch vụ (Internet + Truyền hình): khách hàng bồi thường 1.600.000 VNĐ/ line, đồng thời trao trả thiết bị thuộc sở hữu của FPT Telecom (Modem/ converter)

2.4 Hợp đồng sử dụng cả 2 dịch vụ từ 1/7/2016:

Khách hàng cam kết sử dụng song song 2 dịch vụ (Internet + Truyền hình FPT) trong thời gian 24 tháng tính từ thời điểm lắp thêm dịch vụ thứ hai; hoặc ký mới cả 2 dịch vụ.

Nếu hủy trước thời gian cam kết:

 • Hủy dịch vụ Internet: khách hàng bồi thường 1 triệu đồng/ line. Số tiền khách hàng trả cho dịch vụ Truyền hình trở về mức hiện hành.
 • Hủy dịch vụ Truyền hình: khách hàng bồi thường 700,000 đồng/ line và trao trả thiết bị thuộc sở hữu của FPT Telecom – thiết bị HD box đang sử dụng. Nếu HD box đã hư hỏng hoặc khách hàng muốn giữ lại HD box, khách hàng bồi thường thêm 700,000 đồng/ HD box hủy dịch vụ bên cạnh phí bồi thường line. Số tiền khách hàng trả cho dịch vụ Internet trở về mức nền trả
 • Hủy cùng lúc cả 2 dịch vụ (Internet + Truyền hình): khách hàng bồi thường 1,600,000 VNĐ/ line, đồng thời trao trả thiết bị thuộc sở hữu của FPT Telecom (Modem/ converter/ HD box). Nếu HD box đã hư hỏng hoặc khách hàng muốn giữ lại HD box, khách hàng bồi thường thêm 700,000 đồng/ HD box hủy dịch vụ bên cạnh phí bồi thường

2.5 Chính sách Khôi phục dịch vụ truyền hình

 • Khi tạm ngưng/thanh lý Khách hàng hoàn trả lại box:
  • Khách hàng sẽ mua Box mới theo chính sách bán mới hiện hành (box 1)
  • Áp dụng chính sách khuyến mại : Giảm cước truyền hình gói cơ bản 50K/T trong thời gian 07 tháng sử dụng dịch vụ liên tục (tương đương với 50% giá trị của Box)
 • Khi tạm ngưng/thanh lý Khách hàng nộp tiền bồi thường và giữ lại box:
  • Khách hàng sử dụng lại box cũ (Box đã giữ lại)
  • Áp dụng chính sách khuyến mại: Giảm cước truyền hình gói cơ bản 50K/T trong thời gian 14 tháng sử dụng dịch vụ liên tục.

Để biết chính xác thông tin thời điểm hiện tại, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006600 để được nhân viên hỗ trợ

Chính sách được quy định tại: http://fpt.vn

<-- wqqd9333 -->