Trang chủ » Các khái niệm cơ bản mạng internet » ADSL » Cơ chế hoạt động của ADSL

Cơ chế hoạt động của ADSL

Lắp mạng FPT

ADSL tìm cách khai thác phần băng thông tương tự còn chưa được sử dụng trên đường dây nối từ thuê bao tới tổng đài nội hạt. Ðường dây này được thiết kế để chuyển tải dải phổ tần số (frequency spectrum) chiếm bởi cuộc thoại bình thường. Tuy nhiên, nó cũng có thể chuyển tải các tần số cao hơn dải phổ tương đối hạn chế dành cho thoại. Ðó là dải phổ mà ADSL sử dụng.

Thoại cơ bản sử dụng dải tần số từ 300 Hz tới 3,400 Hz.

Bây giờ chúng ta sẽ xem xét, thoại và dữ liệu ADSL chia sẻ cùng một đường dây thuê bao ra sao. Trên thực tế, các Splitter được sử dụng để đảm bảo dữ liệu và thoại không xâm phạm lẫn nhau trên đường truyền. Các tần số mà mạch vòng có thể chuyển tải, hay nói cách khác là khối lượng dữ liệu có thể chuyển tải sẽ phụ thuộc vào các nhân tố sau:

  • Khoảng cách từ tổng đài nội hạt.
  • Kiểu và độ dày đường dây.
  • Kiểu và số lượng các mối nối trên đường dây.
  • Mật độ các đường dây chuyển tải ADSL, ISDN và các tín hiệu phi thoại khác.
  • Mật độ các đường dây chuyển tải tín hiệu radio.
  • Tham khảo một số gói cước ADSL của FPT

Tham khảo thêm

Luật an ninh mạng: Chi tiết các hành vi bị cấm trên môi trường mạng internet Việt Nam

Sáng nay, ngày 12/6 Luật an ninh mạng đã được Quốc hội biểu quyết thông …

<-- wqqd9333 -->