Trang chủ » Tag lưu trữ: chinh sach dich vu truyen hinh fpt telecom

Tag lưu trữ: chinh sach dich vu truyen hinh fpt telecom

Chính sách dịch vụ truyền hình cho khách hàng đang sử dụng

Chính sách dịch vụ truyền hình cho khách hàng đang sử dụng  được áp dụng cho các khách hàng đang sử dụng dịch vụ truyền hình của FPT bao gồm các chính sách về: Thiết bị, chuyển đổi gói dịch vụ, trả trước dịch vụ. Khách hàng muốn thực hiện 1 hay nhiều các chính sách trên cần đến điểm …

Xem thêm
<-- wqqd9333 -->