Trang chủ » Tin tức » An ninh mạng

An ninh mạng

Luật an ninh mạng: Chi tiết các hành vi bị cấm trên môi trường mạng internet Việt Nam

Sáng nay, ngày 12/6 Luật an ninh mạng đã được Quốc hội biểu quyết thông qua, với 423 trong tổng số 466 đại biểu có mặt tán thành ( tỷ lệ 86,66%). Luật bao gồm 7 chương, 43 điều quy định về hoạt động bảo vệ an minh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên …

Xem thêm
<-- wqqd9333 -->