Trang chủ » Uncategorized » Uư điểm của ADSL so với PSTN & ISDN

Uư điểm của ADSL so với PSTN & ISDN

Lắp mạng FPT

300_300_eda_t1331145399_hp8z

  • ADSL: So sánh với PSTN & ISDN

Vậy sự khác nhau cố hữu giữa ADSL với Modem quay số truyền thống và ISDN là như thế nào?

PSTN và ISDN là các công nghệ quay số (Dial-up).

ADSL là ‘liên tục/always-on” kết nối trực tiếp.

PSTN và ISDN cho phép chúng ta sử dụng Fax, dữ liệu, thoại, dữ liệu tới Internet, dữ liệu tới các thiết bị khác.

ADSL chỉ chuyển tải dữ liệu tới Internet.

PSTN và ISDN cho phép chúng ta tuỳ chọn ISP nào mà ta muốn kết nối.

ADSL kết nối chúng ta tới một ISP định trước.

ISDN chạy ở tốc độ cơ sở 64kbps hoặc 128kbps.

ADSL có thể tải dữ liệu về với tốc độ tới 8Mbps.( tham khảo gói cước Mega Me của FPT)

PSTN ngắt truy nhập tới Internet khi chúng ta thực hiện cuộc gọi.

ADSL cho phép vừa sử dụng Internet trong khi vẫn có thể thực hiện cuộc gọi đồng thời.

Kết nối Internet qua đường PSTN và ISDN bằng phương thức quay số có tính cước nội hạt.

ADSL không tính cước nội hạt.

Ghi chú:

  • Mặc dù Modem ADSL luôn ở chế độ kết nối thường trực, nhưng vẫn có thể cần phải thực hiện lệnh kết nối Internet trên máy PC.
  • Các dịch vụ như Fax và thoại có thể được thực hiện cũng trên kết nối dữ liệu ADSL tới Internet.
  • Trên thực tế, tốc độ Download tiêu biểu đối với dịch vụ ADSL gia đình thường đạt tới (up to) 1500kbps
  • Dùng bao nhiêu, trả bấy nhiêu. Cấu trúc cước theo lưu lượng sử dụng (Hoặc theo thời gian sử dụng).
  • Không hạn chế số người sử dụng khi chia sẻ kết nối Internet trong mạng nội bộ.

Tham khảo thêm

Luật an ninh mạng: Chi tiết các hành vi bị cấm trên môi trường mạng internet Việt Nam

Sáng nay, ngày 12/6 Luật an ninh mạng đã được Quốc hội biểu quyết thông …

<-- wqqd9333 -->