Trang chủ » Tag lưu trữ: Lãn Ông

Tag lưu trữ: Lãn Ông

Lắp mạng FPT tại Lãn Ông

Lắp mạng FPT tại Lãn Ông  Khách hàng chỉ đóng 300k được trang bị ngay modem wifi 1 port hoặc đóng 55k nếu đã có modem khi đăng ký lắp mạng FPT (Đỗi với khách hàng đã có modem của FPT nhưng không nợ cước hoặc đã từng sử dụng mạng của nhà cung cấp khác)   Lưu ý: Đối với một số …

Xem thêm