Aralen Chloroquine 500mg Generic Aralen Chloroquine Aralen Chloroquine Italy coronovirus covid-19 medications Chloroquine (Aralen) 250mg coronavirus prevention plaquenil Generic Zithromax Azithromycin kaletra lopinavir ritonavir chloroquine chinh sach boi hoan cuoc internet
Trang chủ » Tag lưu trữ: chinh sach boi hoan cuoc internet

Tag lưu trữ: chinh sach boi hoan cuoc internet

CHÍNH SÁCH BỒI HOÀN CƯỚC INTERNET

CHÍNH SÁCH BỒI HOÀN CƯỚC INTERNET được áp dụng cho các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của FPT trong các trường hợp sau: Trong trường hợp khách hàng không sử dụng được Internet mà lỗi được xác định là do nhà cung cấp dịch vụ và Khách hàng khiếu nại FPT Telecom sẽ tiến hành các thủ tục …

Xem thêm