Trang chủ » Các khái niệm cơ bản mạng internet » ADSL » Mối tương quan giữa thoại và ADSL

Mối tương quan giữa thoại và ADSL

Lắp mạng FPT

300_300_eda_t1331145399_hp8z

Thoại và ADSL cùng chung sống ra sao?

ADSL cho phép cùng lúc vừa truy nhập Internet tốc độ cao lại vừa có thể thực hiện cuộc gọi cũng trên đường dây đó. Thiết bị chuyên dụng Splitters được sử dụng để tách riêng các tần số cao dùng cho ADSL và các tần số thấp dùng cho thoại. Như vậy, người ta thường đặt các Splitters tại mỗi đầu của đường dây – phía thuê bao và phía DSLAM.

Tại phía thuê bao, các tần số thấp được chuyển đến máy điện thoại còn các tần số cao đi đến modem ADSL. Tại các tổng đài, các tần số thấp được chuyển sang mạng thoại PSTN còn các tần số cao đi đến ISP.

Tốc độ đa dạng

Tốc độ của kết nối giữa modem ADSL và DSLAM phụ thuộc vào khoảng cách đường truyền và tốc độ tối đa được cấu hình sẵn trên cổng của DSLAM. Còn tốc độ kết nối vào Internet lại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa như dưới đây :

Số người dùng kết nối vào cùng một DSLAM và thực tế có bao nhiều người dùng đang khai thác kết nối.

Tốc độ kết nối giữa DSLAM và BAS.

Bao nhiêu card DSLAM cùng nối vào một BAS và bao nhiêu người dùng đang khai thác thực tế kết nối.

Tốc độ kết nối giữa BAS và ISP.

Bao nhiêu BAS kết nối vào ISP và bao nhiêu người dùng thực tế đang khai thác.

Tốc độ của kết nối từ ISP tới mạng Internet toàn cầu.

Bao nhiêu thuê bao của ISP đang khai thác (qua các giao tiếp khác nhau như quay số PSTN/ ISDN và ADSL).

ISP tổ chức Caching và Proxy ra sao, liệu thông tin mà bạn cần khai thác đã được lưu trữ trên Cache chưa hay phải tải về từ Internet.

Tham khảo thêm

Việt Nam đạt tỷ lệ kết nối Internet trên 10 Mbps tăng 1.389%

Để tăng tốc độ kết nối mạng internet trung bình của Việt Nam, phải kể …