Trang chủ » Câu hỏi thường gặp khi dùng mạng FPT » Tôi có thể chia sẻ Internet ADSL cho nhiều người sử dụng ở nhiều địa điểm khác nhau không ?

Tôi có thể chia sẻ Internet ADSL cho nhiều người sử dụng ở nhiều địa điểm khác nhau không ?

Lắp mạng FPT

Tôi đang dùng mạng internet của FPT Tôi có thể chia sẻ Internet ADSL cho nhiều người sử dụng ở nhiều địa điểm khác nhau không ?

–  Trả lời: Không được.

– Do dịch vụ ADSL FPT được triển khai theo những đường cáp riêng trực tiếp đến địa chỉ khách hàng và các thông số về dịch vụ cung cấp cho khách hàng được cài đặt ngay trên router ADSL tại địa chỉ khách hàng. Nên việc chia sẻ Internet không thực hiện được như cách chia sẻ account của phương thức kết nối Dial-up.

– Tuy nhiên, việc chia sẻ Internet lại có thể thực hiện được khi các máy có kết nối mạng LAN với nhau.

Rate this post

Tham khảo thêm

FPT Telecom tri ân khách hàng doanh nghiệp trên toàn quốc với chương trình “Tăng tốc độ – Cước không đổi”

Bắt đầu từ ngày 01/08/2017, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) phát …