Trang chủ » Chính sách cho khách hàng cũ (page 2)

Chính sách cho khách hàng cũ

Chính sách về thanh lý, tạm ngưng, khôi phục

Chính sách về thanh lý, tạm ngưng, khôi phục được thực hiện trong quá trình sử dụng dịch vụ internet FPT và truyền hình FPT khi khách hàng có nhu cầu. Yêu cầu thực hiện Chính sách về thanh lý, tạm ngưng, khôi phục: Để thực hiện 1 hoặc nhiều các thao tác trên khách hàng cần mang đủ thủ tục …

Xem thêm

Chính sách thay đổi nội dung hợp đồng: Chuyển đổi địa điểm

Chính sách thay đổi nội dung hợp đồng là chính sách dành cho khách hàng cũ đang sử dụng dịch vụ của FPT. Chính sách áp dụng cho các nội dung sau: Chuyển đổi gói cước Chuyển đổi địa điểm Thanh lý, tạm ngưng, khôi phục Chuyển chủ sở hữu. Để thực hiện các thao tác trên bắt buộc khách …

Xem thêm

Chính sách thay đổi nội dung hợp đồng: Chuyển đổi gói cước

Chính sách thay đổi nội dung hợp đồng là chính sách dành cho khách hàng cũ đang sử dụng dịch vụ của FPT. Chính sách áp dụng cho các nội dung sau: Chuyển đổi gói cước Chuyển đổi địa điểm Thanh lý, tạm ngưng, khôi phục Chuyển chủ sở hữu. Các thao tác trên bắt buộc khách hàng phải qua …

Xem thêm

Các chính sách về thiết bị của FPT Telecom

Quy định chung chính sách và bảo hành thiết bị: FPT Telecom trang bị thiết bị (Modem/Converter) cho khách hàng trong thời gian sử dụng dịch vụ và sẽ được thu hồi khi hợp đồng giữa FPT Telecom và khách hàng chấm dứt. Trong trường hợp thiết bị bị mất hoặc bị hỏng không thể phục hồi (nguyên nhân do …

Xem thêm