Trang chủ » Các khái niệm cơ bản mạng internet » ADSL » Các thành phần ADSL từ phía nhà cung cấp dịch vụ ( ISP)

Các thành phần ADSL từ phía nhà cung cấp dịch vụ ( ISP)

300_300_eda_t1331145399_hp8z

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem các ISP thực hiện cung cấp ADSL như thế nào.

Như chỉ ra trong khối vàng ở trên, phạm vi Nhà cung cấp dịch vụ gồm có ba thành phần quan trọng

  • DSLAM – DSL Access Multiplexer.
  • BAS – Broadband Access Server.
  • ISP – Internet Service Provider.

DSLAM là gì?

Một thiết bị DSLAM có thể tập hợp nhiều kết nối thuê bao ADSL – có thể nhiều tới hàng trăm thuê bao – và tụ lại trên một kết nối cáp quang. Sợi cáp quang này thường được nối tới thiết bị gọi là BAS – Broadband Access Server, nhưng nó cũng có thể không nối trực tiếp tới BAS vì BAS có thể được đặt tại bất cứ đâu.

DSLAM là thiết bị đặt ở phía tổng đài, là điểm cuối của kết nối ADSL. Nó chứa vô số các Modem ADSL bố trí về một phía hướng tới các mạch vòng và phía kia là kết nối cáp quang.

BAS là gì?

Broadband Access Server (BAS) là thiết bị đặt giữa DSLAM và POP của ISP. Một thiết bị BAS có thể phục vụ cho nhiều DSLAM. Các giao thức truyền thông được đóng gói để truyền dữ liệu thông qua kết nối ADSL, vì vậy mục đích của BAS là mở gói để hoàn trả lại các giao thức đó trước khi đi vào Internet. Nó cũng đảm bảo cho kết nối của bạn tới ISP được chính xác giống như khi bạn sử dụng Modem quay số hoặc ISDN. Như chú giải ở trên, ADSL không chỉ rõ các giao thức được sử dụng để tạo thành kết nối tới Internet. Phương pháp mà PC và Modem sử dụng bắt buộc phải giống như BAS sử dụng để cho kết nối thực hiện được. Thông thường ADSL sử dụng hai giao thức chính là : PPPoE – PPP over Ethernet Protocol. PPPoA – Point to Point Protocol over ATM.

Tham khảo thêm

Việt Nam đạt tỷ lệ kết nối Internet trên 10 Mbps tăng 1.389%

Để tăng tốc độ kết nối mạng internet trung bình của Việt Nam, phải kể …